İZTEK İnovasyon Platformu

İZTEK İnovasyon, başta Türkiye olmak üzere Dünya’nın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Teknolojik ve İnovatif çalışmalar yapmak üzere oluşturulan bir Platformdur.

İZTEK İnovasyon demokrasiye, şeffaflığa, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve hürriyetlerine inanan, ilham kaynağını da Ülkemizin bitmez tükenmez tarihi ve kültürel zenginlikleri olarak gören bir Platform olmayı sürdürme vizyon ve misyonuna göre hareket etmektedir.

AMAÇLAR ve HEDEFLER

  • Nitelikli bilgi, strateji ve işbirlikleri üretmek, yayınlamak, bunların ülkemizin ve dünyanın kalkınmasına en yüksek seviyede katkı sağlaması için çalışmalar yapmak.
  • Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası ortamlarda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak,
  • Yeni ve nitelikli insan kaynağı yetişmesi için bilgi ve birikim paylaşımını sağlamak, kariyer gelişimini, mesleki gelişimi ve akademik çalışmaları desteklemek.
  • Seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, açık oturumlar, paneller, forumlar düzenlemek