İZTEK İnovasyon Platformu

İZTEK İnovasyon, başta Türkiye olmak üzere Dünya’nın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Teknolojik ve İnovatif çalışmalar yapmak üzere oluşturulan bir Platformdur.

İzTek İnovasyon demokrasiye, şeffaflığa, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve hürriyetlerine inanan, ilham kaynağını da Ülkemizin bitmez tükenmez tarihi ve kültürel zenginlikleri olarak gören bir Platform olmayı sürdürme vizyon ve misyonuna göre hareket etmektedir.

“Hayal etme, bilgiden daha önemlidir. ”Einstein