İZTEK İnovasyon Platformu, teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge'yi teşvik eden ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

İZTEK İnovasyon Platformu

İZTEK İnovasyon demokrasiye, şeffaflığa, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve hürriyetlerine inanan, ilham kaynağını da Ülkemizin bitmez tükenmez tarihi ve kültürel zenginlikleri olarak gören bir Platform olmayı sürdürme vizyon ve misyonuna göre hareket etmektedir.